چرخه آب

آب در طبیعت به صورت مداوم در حال گردش و تغییر است. از جایی به جای دیگر و از شکلی به شکلی دیگر. زندگی، سرزندگی و بسیاری از تغییرات در کره زمین، به خاطر همین حرکت و گردش مدام است. این گردش را “چرخه آب” می‌گوییم. این چرخه، آب را به بخش مهمی از اقلیم زمین شامل هوا، ابرها،‌ اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها، گیاهان و جانوران تبدیل کرده است.

چرخه آب نقطه آغاز و پایانی ندارد.  این چرخه، میلیاردها سال است که در حال کار و شکل دادن به طبیعت پیرامون ماست. تابش خورشید، موتور محرکه چرخه آب است که باعث تبخیر آب دریا‌ها و آب موجود در برگ گیاهان می‌شود. آب بخار شده، به خاطر چگالی کمی که دارد، بالا می‌رود. بخش‌هایی از این بخار، متراکم می‌شود و ابر‌ها شکل می‌گیرند. در شرایط مناسبی، ابر‌ها شروع به باریدن می‌کنند که بخشی از آن به سطح زمین می‌رسد و بخشی دیگر در طول مسیر دوباره بخار می‌شود. آبی که به سطح زمین می‌رسد، گاهی جاری می‌شود و به سمت مناطق پست و با ارتفاع کمتر می‌رود و رودها، برکه ها، تالاب‌ها و در نهایت دریاها و اقیانوس‌ها را شکل می‌دهد. بخشی دیگر از آب باران، از طریق خاک به درون زمین نفوذ می‌کند و اگر شرایط مناسب باشد، تا اعماق طولانی، پایین می‌روند و سفره‌های آب زیرزمینی را تشکیل می‌دهند و با سرعت آرامی به حرکت خود ادامه می‌دهند. در زمانی طولانی یا کوتاه، این آب‌ها نیز مجدد از طریق چشمه‌ها، چاه‌ها و قنات‌ها به سطح زمین آمده و در فرصتی، با انرژی که از تابش خورشید می‌گیرند، دوباره بخار می‌شوند و چرخه ادامه پیدا می کند. برای مطالعه بیشتر در مورد چرخه آب روی فایل زیر کلیک کنید.

چرخه آب

کد خبر: 4195
  تاریخ خبر : 1399/07/16
 منصوری
 569