درباره داناب

معرفی داناب

طرح ملی دانش‏ آموزی نجات آب که به اختصار از آن با عنوان داناب یاد می‏شود؛ براساس ایده‏ای علمی برگرفته از مطالعات جامع پیرامون طرح‏ های فرهنگی و آموزشی، در سال تحصیلی 89-88 در یکی از استان‏ های کشور به اجرا درآمد.

در این طرح با هدف قرار دادن دانش‏ آموزان، برنامه‏ ریزی شده است تا مسائل و چالش‏ های اصلی حوزه آب اعم از مسائل ارزشی پیرامون آب، مسائل کمی، مسائل کیفی، بحث آب مجازی، ارزش ذاتی و اقتصادی آب و ... در روندی نظام ‏مند به این قشر آموزش داده شود.

این طرح پس از اجرای موفق در یکی از استان‏ های کشور، در سال تحصیلی 89-90 در چند استان کشور به عنوان پایلوت اجرا شد. سنجش اثربخشی طرح در اجرای دوساله این طرح،حاکی از موفقیت آن بوده و بر این اساس و با توجه به ضرورت اقدامات جدی و فراگیر در عرصه آموزش و بهبود فرهنگ در قبال مسائل حوزه آب، این طرح برای سال تحصیلی جاری ملی اعلام شده و به عنوان وظیفه مجمعی استان‏ ها توسط مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران،تعیین شده است.

حسب توافق و برنامه‏ ریزی‏ های انجام شده در شورای سیاست‏گذاری طرح‏ های دانش‏ آموزی آب و آبفا؛ دانش‏ آموزان مقطع اول متوسطه و بالاتر به عنوان قشر هدف ویژه حوزه آب تعیین شده است.

در طرح داناب،مخاطب اصلی طرح، دانش ‏آموزان دوره اول متوسطه می‏باشند که از یک‏ سو قدرت دریافت و تحلیل مسائل گسترده و بعضاً انتزاعی حوزه آب (از قبیل کسری مخازن آب زیرزمینی، آب مجازی و ...) را دارا بوده و از سوی دیگر هنوز به شکلی جدی درگیر مباحث مربوط به کنکور یا مسائل کاری و شغلی نشده‏ اند.

 

راهبری کلان و ملی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری مشاور ملی؛ ضمن لحاظ کردن مسائل مدیریت بومی برای استان ‏ها

  • مبتنی بودن بر مطالعات علمی و تعریف اصولی ( پشتوانه 3 سال اجرای پایلوت و متکی بر مطالعات مشاور ملی)
  • تمرکز بر آموزش پایه‏ ای و عمقی و پرهیز از اقدامات صرفاً نمایشی
  • نظام ‏مند بودن طرح (متشکل از 6  نظام اصلی است که در ادامه ذکر خواهد شد)
  • افق دراز مدت برای اجرای مستمر طرح همراه با اعمال اصطلاحات سالانه بر اساس بازخوردهای اجرا

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :