راهنمای کلان جهت استفاده در آموزش­ های مرتبط با موضوع محوری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

راهنمای حاضر جهت ترسیم چارچوب و اصلی ­ترین مفاهیم و مسائل مرتبط با موضوع محوری سواد آبی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تنظیم گردیده است.

این متن، راهنمایی برای رابطان محترم طرح داناب و نیز مبنایی برای تهیه اقلام آموزشی استانی در این رابطه، توسط شرکت­ های آب منطقه ­ای خواهد بود. طبعاً استفاده از مثال­ ها، مصدا­ق­ ها و تبیین شرایط هر منطقه و استان، کارایی و اثربخشی این راهنما را در آن منطقه افزایش داده و مطابق شیوه‌نامه ملی طرح، تهیه اقلام استانی براساس این راهنما، مورد تأکید می‌باشد.

متن کامل این راهنما در اینجا در دسترس است.

کد خبر: 4160
  تاریخ خبر : 1399/07/06
  آخرین به‌روزرسانی : 1399/07/06
 منصوری
 359