راهنمای ساخت آبخوان در کلاس درس

از آنجا که هدف فناوری آموزشی تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد است در این راستا « شبیه سازی های آموزشی » می ­توانند به عنوان تکنیک و یا رسانه ای موجب تحقق این هدف شوند.

با انجام شبیه سازی های فیزیکی یا رایانه ای معلمان فرصت بیشتری پیدا می کنند که دانش آموزان را واقع گرایانه تر کنند تا آنچه را که در آموزش یاد گرفته اند به کار ببرند.  شبیه سازها محیط هایی را برای یادگیرنده فراهم می آورند که بیشترین شباهت را به محیط واقعی داشته و در عین حال به اندازه رویارویی با محیط واقعی هزینه بر و دارای خطر نیستند.

 این تکنیک همچون آینه، واقعیات را همانند­سازی می کند ،افزون بر این احتمال وارد آوردن صدمه یا آسیب به شرکت کنندگان وجود ندارد.

از این رو به منظور یادگیری بهتر و آشنایی بیشتر دانش آموزان با مفاهیم آب زیرزمینی چگونگی ساخت آبخوان (سفره آب زیرزمینی) در فایل زیر تشریح شده است.

راهنمای ساخت آبخوان در کلاس درس

کد خبر: 4159
  تاریخ خبر : 1399/07/06
 126