ارزش آب

در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، موضوع محوری سواد آبی، ارزش آب (با تاکید بر ابعاد اقتصادی) انتخاب شده است.

در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، موضوع محوری سواد آبی، ارزش آب (با تاکید بر ابعاد اقتصادی) انتخاب شده است.

در شرایط شیوع ویروس کرونا و همزمان با افزایش بیش از پیش فشار بر آبخوان ها، توجه به جایگاه آب که گاه فراموش می‌شود، کلیدی تر از همیشه است.

کد خبر: 4131
  تاریخ خبر : 1399/06/25
 63
  دیدگاه کاربران