بازدید کارشناسان ارشد گروه تالیف کتب درسی از سامانه انتقال آب شرق استان تهران

مدیر روابط عمومی شرکت از بازدیدکارشناسان گروه تالیف کتب درسی از سامانه انتقال آب شرق استان تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران ، "جواد اسدی" با بیان این مطلب اظهار کرد: در این کارگاه آموزشی  یک روزه کارشناسان ارشد کتب درسی  با نحوه جمع آوری،انتقال و توزیع آب در شهرتهران، آشنا شده که این امر خود نقش مهمی در اصلاح و  تالیف کتب درسی با مفاهیم تامین، حفاظت و مدیریت مصرف آب خواهد داشت.

وی آگاهی عموم به ویژه دانش آموزان  و معلمان از مدیریت منابع  سطحی و زیر زمینی و فرایند استحصال آن را امری ضروری برشمرد  و تصریح کرد: برگزاری چنین بازدید ها و کارگاه هایی نقش بسیار مهمی در نگاه دانش آموزان و معلمان در خصوص صیانت از منابع آبی خواهد داشت.

وی  با بیان اینکه در ادامه این بازدید همچنین توضیحاتی در خصوص تامین آب توسط "محمد شهریاری" مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برقابی داده شد، تصریح کرد: همچنین  نکاتی پیرامون نحوه آموزش به دانش آموزان و معلمان مقطع یازدهم دبیرستان توسط سرکار خانم دکترصدری مشاور طرح کتاب انسان و محیط زیست  شرکت آب منطقه ای تهران ارایه گردید.

مدیر  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به اینکه پس از برگزاری کارگاه آموزشی  و انجام پرسش و پاسخ از تاج سد و نیروگاه لتیان بازدید شد، خاطر نشان کرد: در ادامه  بازدیدی از تصفیه خانه  3 و 4 تهران پارس توسط کارشناسان گروه تالیف کتب درسی انجام  و آگاهی های لازم در خصوص فرایند و مراحل تسویه آب به آن ها داده شد.

کد خبر: 2984
  تاریخ خبر : 1397/12/12
 247