در نخستین گردهمایی هم اندیشی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی در تهران مطرح شد:

"نظام مهندسی آب" راه حل برطرف شدن مشکلات حفاظت از منابع آب است

مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو گفت: نظام مهندسی آب می تواند به عنوان یک راه حل در زمینه حفاظت از منابع آب مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، مهندس "جواد میبدی" در نخستین گردهمایی هم اندیشی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی در تهران که روز پنجشنبه (6 آذرماه 93) به میزبانی شرکت برگزار شد، اظهار کرد: در صورت تصویب و اجرای نظام مهندسی آب در کشور می توان شاهد کاهش معضلات حفاظت از منابع آب باشیم و می تواند به عنوان یک راه حل برای برون رفت از این مشکلات به آن نگاه کرد.

میبدی یادآور شد: در سال 1386 نظام مهندسی آب تعریف و تدوین شد و به دولت نیز ارسال گردید، اما از آنجایی که قرار بود تا نظام مهندسی در کشور به صورت کلان نگارش شده و موضوعاتی مثل آب، محیط زیست و غیره در آن به عنوان زیرمجموعه دیده شود، در عمل مسکوت ماند.

وی ادامه داد: اما در یکسال اخیر با دیدگاه و حمایت هایی که در بخش آب به وجود آمده است، تدوین و اجرای نظام مهندسی آب دوباره قوت گرفته که امیدواریم در دولت و مجلس به تصویب برسد.

میبدی امضای تفاهم نامه بین بخش آب و کشاورزی را در کشور مثبت و اثرگذار توصیف کرد و افزود: این تفاهم نامه الزاماتی برای بخش آب از جمله نصب کنتور هوشمند برای چاه ها و جلوگیری از اضافه برداشت و برای بخش کشاورزی اصلاح الگوی کشت را به دنبال دارد.

وی همچنین گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی آب، وزارت نیرو مکلف شده است تا آب تجدید شونده کل کشور را محاسبه نموده و تخصیص آب بخش کشاورزی را به صورت دقیق مشخص نماید. 

مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو همچنین از تشکیل شعبه ویژه برای تخلفات آب در دادگاه ها اشاره و اظهار کرد: در گذشته شعبه هایی برای رسیدگی به این تخلفات وجود داشت اما یک طرفه بود، اما با تشکیل شعبه های ویژه در محل دادگاه کمک شایان توجهی به اقدامات گشت و بازرسی منابع آب های زیرزمینی و سطحی خواهد شد چراکه آن ها نیز می توانند شکایت های خود را از طریق همین شعب پیگیری نمایند.

میبدی تغییر حق النظاره و دریافت جریمه از متخلفان را در زمینه اضافه برداشت از چاه های پروانه دار یکی دیگر از مصوبات شورای عالی آب برشمرد و گفت: در صورت اجرایی شدن این مصوبات متخلف در بخش کشاورزی و صنعت به ازای 20، 50، 100 درصد و در نهایت دو برابر اضافه برداشت در مقایسه با میزان مشخص شده در پروانه بهره برداری چاه را از جمله دسته بندی های محاسبه جریمه متخلف است و وضعیت برداشت نیز پس از اخذ حق النظاره باید به وضعیت سابق باز گردد.

وی در پایان سخنان خود به وضعیت برداشت آب چاه ها در دشت های ممنوعه اشاره کرد و گفت: دو مساله وجود دارد یکی افرادی که چاه دارند اما از آن ارتزاق نمی کنند و شغل دیگری دارند که چاه حتما باید پر شود و دوم افرادی که تنها منبع درآمدشان از چاه است و کشاورزی هستند که چاه تنها سرمایه آن ها است به همین دلیل راهکارهایی برای برون رفت از این مشکل اندیشیده شده تا این افراد دچار بحران و تنش نشوند.

 

معاونین و مدیران حفاظت منابع آب طرح داناب را جدی بگیرند

مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در این نشست بر حمایت و پشتیبانی از طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) به عنوان راه کار غیرسازه ای و فرهنگ ساز تاکید کرد.

مهندس "رضا راعی"، گفت: معاونین و مدیران حفاظت و بهره برداری شرکت های آب منطقه ای باید طرح دانش آموزی نجات آب یا داناب را به عنوان طرحی پایه ای، فرهنگ ساز و به عنوان یکی از راه کارهای مدیریت آب به روش غیرسازه ای دریابند و از آن حمایت کنند.

راعی با بیان اینکه اگر تربیت و آموزش به درستی به دانش آموزان منتقل شود آن ها سرمایه باارزشی در زمینه مدیریت آب در آینده خواهند بود، گفت: دانش آموزان به عنوان سفیران ارزشمند آب می توانند آموزش ها و مسائلی را که از طریق این طرح دریافته اند به خانواده و جامعه اطراف خود منتقل نمایند و در فرهنگ سازی مدیریت منابع آب در کشور اثرگذار باشند. 

وی تاکید کرد: امروز باید دانست که طرح داناب در زمینه فرهنگ سازی و روش های غیرسازه ای مدیریت آب پیشرو و در نوک پیکان فعالیت ها و طرح ها قرار دارد.

راعی در ادامه سخنان خود بر هماهنگی و هم سویی دفاتر مطالعات پایه منابع آب استان ها با بخش حفاظت و بهره برداری تاکید کرد و گفت: خوشبختانه در طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، مطالعات آب، پایه و اساس کار دانسته شده است و با توجه به اینکه در ستاد مدیریت منابع آب، دفتر مطالعات پایه در کنار بخش حفاظت و بهره برداری تلاش و همکاری می کند باید این رویه در تمام استان ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران از اجرای طرحی آزمایشی در استان خراسان رضوی با هدف افزایش دقت آمار و استخراج داده های آماری خبر داد و افزود: این طرح به صورت آزمایشی در این استان اجرا خواهد شد گه در صورت موفقیت در سایر استان ها نیز اجرا می شود که نتیجه آن دقت در استخراج داده، صحت داده ها و استفاده از سیستم جدید پایش اطلاعات منابع آب دشت ها خواهد بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نگاه به آب امروز در کشور عمیق تر و آینده نگر شده و در واقع تغییر کرده است. این نگاه اکنون بر روی استفاده از روش ها و فعالیت های غیرسازه ای از نوع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تاکید دارد که تبلور این نگاه را در طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی شاهد هستیم.

 

عزم ملی در کشور برای احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی ایجاد شده است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز گفت: اکنون در کشور عزم ملی در زمینه احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی ایجاد شده و مسوولان در این زمینه تاکید و اصرار می کنند.

مهندس "جهانگیر حبیبی" تصریح کرد: خوشبختانه امروز عزم جدی در زمینه احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی در کشور و بین مسوولان پدید آمده است که تبلور آن را در مصوبات اخیر شورای عالی آب به ریاست رئیس جمهور می توان مشاهده کرد.

حبیبی با بیان اینکه رویکرد وزارت نیرو در دوره جدید نگاه جدی به بخش حفاظت و بهره برداری آب به خصوص آب های زیرزمینی است، تصریح کرد: اتفاقات خوبی در این زمینه در حال شکل گیری است و طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی که در شورای عالی آب مورد تصویب قرار گرفته در همین راستا است.

حبیبی با بیان اینکه این طرح و تصویب آن سبب شد تا کشور از شعار خارج و به عمل برسد، گفت: اکنون در کشور عزم ملی شکل گرفته که باید ان را مثبت و گره گشا دانست. 

وی با اشاره به مصوبات نشست معاونین حفاظت و بهره برداری شرکت های آب منطقه ای کشور که در اردیبهشت ماه امسال با موضوع مهندسی رودخانه ها برگزار شد، اظهار کرد: تهیه شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های آب که از این پس عمده شاخص های آن جهت بررسی از نوع حفاظت منابع آب خواهد بود، تشکیل دفاتر مدیریت بهم پیوسته آب که با نظر مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با سرعت در حال شکل گیری است، در زمینه مدیریت مشارکتی و تهیه سند آب نیز کارهای خوبی در استان ها آغاز شده که باید مورد توجه ویژه سایرین قرار گیرد، تدوین و تهیه آمار و ارقام منابع آب که باید بر اساس مرزهای حوضه ای صورت گیرد و در نهایت تامین منابع انسانی این بخش که در آزمون استخدامی اخیر وزارت نیرو بیشترین جذب در بخش حفاظت از آب بوده است، از جمله مصوباتی است که در نشست معاونین حفاظت در شش ماهه نخست سال انجام شد که پیگیری شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه سخنان خود، تاکید کرد: تا پایان سال جاری سامانه جامع آب های سطحی و زیرزمینی در سه استان راه اندازی می شود و تا پایان شش ماهه نخست سال 1394 نیز سایر استان ها این سامانه را اجرا و راه اندازی خواهند کرد.

حبیبی همچنین حمایت و تقویت گشت های بازرسی منابع آب را از جمله بخش های مهم طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی عنوان کرد و گفت: پشتیبانی از گشت های بازرسی به صورت قوی در طرح دیده شده که البته هم در بخش آب زیرزمینی و هم سطحی حمایت های خوبی صورت گرفته است.

وی با تقدیر از عملکرد شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور به دلیل تامین آب شرب مورد نیاز در استان ها، تصریح کرد: این کار به خوبی انجام شد و خوشبختانه مشکل حادی در زمینه تامین آب شهرها اتفاق نیفتاد که جای تشکر دارد.

وی افزود: در طرح احیاءو تعادل بخشی همه مدیران و کارشناسان زحمت و تلاش های زیادی کشیدند و در نهایت این طرح که ایده مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو بوده است اکنون به ثمر نشسته که باید همه در جهت اجرای خوب آن تلاش کنیم.

 حبیبی همچنین یادآور شد: در این طرح میزان بازگشت سهم اضافه آب که به آبخوان برمی گردد با استفاده از ابزار مهندسی و به صورت کاملا علمی اندازه گیری و پایش می شود و همین امر نیز مبنای عملکرد شرکت های آب منطقه ای در زمینه اجرای طرح قرار خواهد گرفت.

وی همچنین به وجود 600 تا 700 شبکه نیمه مدرن در کشور اشاره کرد و گفت:  اطلاعات و آمار به روز و دقیقی از این تعداد شبکه آبیاری نیمه مدرن وجود ندارد که باید این اطلاعات تکمیل و به روز شود. 

حبیبی همچنین عملکرد جدی و قاطع شرکت های آب منطقه ای کشور را در زمینه پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت آب چاه های مجاز قابل تقدیر دانست و افزود: استان فارس با 623 حلقه چاه، استان کرمان با 368 حلقه، تهران با 223 حلقه و اصفهان با 123 حلقه چاه غیرمجاز که در شش ماه نخست امسال و با دستور قضایی پر کرده اند از جمله استان هایی هستند که در این زمینه شاخص بوده و بیشترین عملکرد را داشته اند که البته با همکاری و همراهی مسوولان استانی و محلی این اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه اکنون در مرحله ای هستیم که مسوولان استانی و یا محلی و حتی خود شورای های مردمی نیز برای پر کردن و برخورد با چاه های غیرمجاز و یا اضافه برداشت آب تاکید و اصرار دارند و این زمان ویژه و فرصت خوبی است که باید از آن استفاده نمود و ما از این همدلی و همسویی که ایجاد شده است تقدیر و تشکر می کنیم.

حبیبی در پایان تصریح کرد: در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در ستاد مدیریت منابع آب ایران، بخش های حفاظت و بهره برداری و همچنین دفاتر اطلاعات پایه منابع آب در کنار یکدیگر همکاری تنگاتنگ و مشترکی دارند که با توجه به اهمیت اطلاعات و داده ها در طرح این حرکت باید در استان ها نیز مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شود.

کد خبر: 1588
  تاریخ خبر : 1395/12/03
 315