•  

  برای پیگیری تیکت های ثبت شده بر لینک زیر کلیک نمایید.

  پیگیری تیکت

   

  قبل از ثبت تیکت لطفاً به تمامی موارد ذیل فرم توجه فرمایید:

  *

  *

  *
  *
  • گزینه‌های الزامی با علامت * مشخص شده‌اند.
  • قبل از ثبت تیکت، در مقالات دانشنامه جستجو نمایید. دانشنامه ها، میتواند شامل مشکل جاری شما باشد.
  • تمامی اطلاعات مورد نیاز را به طور کامل تکمیل نمایید.
  • کلیه اطلاعات، صحیح و عاری از اشتباه باشد.
  • اگر در مورد چند بحث کاملاً متفاوت صحبت میکنید، بهتر است هر کدام را در یک تیکت مجزا ثبت کنید.